Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.


Cele

 1. Oddziaływanie na animowanie zachowań ludzkich w czasie wolnym
  i upowszechnianie uczestnictwa w rekreacji i turystyce;
 2. Przyczynianie się do likwidowania barier ograniczających uczestnictwo ludności w rekreacji, turystyce i czasie wolnym w sposób racjonalny;
 3. Przejawianie inicjatyw prowadzących do upowszechniania zachowań
  w czasie wolnym, odpowiadających potrzebom higieniczno-zdrowotnym i społeczno-kulturalnym człowieka i sprzyjających podnoszeniu jakości sposobu życia;
 4. Poszukiwanie, analizowanie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem czasu wolnego i rekreacyjno-turystycznymi zachowaniami ludności;
 5. Stwarzanie warunków wymiany doświadczeń specjalistów z różnych zawodów, których spełnianie wiąże się bezpośrednio lub pośrednio
  z aktywnościami ludzi w czasie wolnym;
 6. Dążenie do podniesienia autorytetu Stowarzyszenia do poziomu skłaniającego władze do powierzania jemu roli koordynatora różnych stref oddziaływania na społeczeństwo w czasie wolnym.